Spotkania z doradcą zawodowym

27 października 2017 Wyłącz przez Beata
www.zhr-kiekrz.pl

Studenci, znajdując się na początku drogi do kariery, często nie do końca wiedzą, jak zabrać się za realizację swoich planów. Zwykle mają sporo wątpliwości, co do słuszności podejmowanych decyzji, a czasem po prostu jeszcze się nie zdecydowali, co chcieliby robić w przyszłości. Na szczęście z pomocą może im wówczas pośpieszyć doradca zawodowy.

Wiele uczelni, zwykle za pośrednictwem Biura Karier, organizuje studentom spotkania z doradcami zawodowymi. Młodzież ma różne oczekiwania w stosunku do takich rozmów. Niektórzy potrzebują pomocy przy konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV czy list motywacyjny.

Doradca może też przeprowadzić test, by ustalić, jakie są ich zainteresowania i w jakiej branży mogą w związku z tym znaleźć pracę. Niektóre młode osoby chciałyby też na przykład dowiedzieć się więcej o stanowiskach, na jakie zamierzają w najbliższym czasie aplikować. Jeśli z kolei rozważają rozpoczęcie własnej działalności, wspólnie z doradcą mogą przedyskutować wszelkie za i przeciw oraz zdobyć informacje na temat kwestii formalnych.